Gwiazdy i planety

Los człowieka powiązany jest ściśle z układem gwiezdnym kosmosu i zjawiskami występującymi na gwiazdach oraz planetach. Wpływem ich na losy człowieka oraz życie ludzi na ziemi, zajmuje się nauka zwana astrologią. Już Chaldejczycy odkryli ową współzależność, egipscy kapłani ugruntowali ją w ludzkiej świadomości, a rozwinęli i upowszechnili bogowie greccy oraz rzymianie.

Nasz układ słoneczny jest jedną, harmonijną całością, zaś człowiek jest mikroskopijną cząsteczką owego układu, ulega ciągłym wpływom makro i mikrofal; w dzień odczuwa je wyraźnie, nocą odbiera we śnie.

W zależności od położenia danej planety czy gwiazdy w stosunku do Słońca, jest ona w stanie mocniej lub słabiej oddziaływać na człowieka. W podtrzymywaniu łączności człowieka ze swoja „gwiazdą” za pośrednictwem fal astralnych dużą rolę odgrywa data urodzenia człowieka, która w pewnym sensie oddaje go pod wpływy i uzależnia od rozwoju sytuacji na drodze Zodiaka.

Oto jaką rolę w życiu człowieka spełniają poszczególne gwiazdy i planety:

SŁOŃCE

Ludzie urodzeni pod znakiem lwa, a więc w okresie od 22 lipca do 21 sierpnia są szczęśliwi, bowiem niepodzielnie włada nimi Słońce. Ten czas jest czasem Słońca. Pomimo, iż Słońce jest źródłem wszelakiego życia na ziemi, to osoby urodzone w jego zakresie częstotliwości fal astralnych darzy specjalnymi walorami. Są oni najczęściej wyposażeni w silną, niepodzielną osobowość, która pozwala osiągać wszystkie zamierzone cele. Dlatego też takie osoby są z życia bardzo zadowolone.
Słońce zdolne jest darzyć swych wybrańców najwyższymi zaszczytami, mądrością, honorami, a także urodą. Szczególnie obficie wyposaża ich w talenty, poczucie piękna, dobroci, a także miłość do wzniosłych uczuć. Astrologowie zaobserwowali, ze charakter takich ludzi jest niezwykle gorący, ale rozsądny. Posiadają oni wiele przymiotów swej duszy i ciała, oraz skłonności do wszelkich zawodów.
Należy także i ta zapamiętać, że Słońce zdecydowanie panuje w tych latach, których początek przypada w niedzielę.

KSIĘŻYC

Księżyc ma ogromny wpływ na ludzi. Jest zdolny nawet zawładnąć całkowicie osobowością człowieka urodzonego w okresie od 21 czerwca do 21 lipca, to jest pod znakiem Raka — choć także może wywierać wpływ na urodzonych pod symbolem Ryby. Niezwykle silnie podporządkowuje sobie ludzi w latach, które biorą swój początek w poniedziałek, a więc w dniu poświęconym Księżycowi.
Pozostający pod jego oddziaływaniem ludzie są niestałego charakteru, często zmieniają swoje zdanie, trudno im się zdecydować na doprowadzenie spraw do końca, a także lubią zmieniać zajęcia. Ponieważ Księżyc krąży najbliżej Ziemi, wpływ jego na ludzi jest bardzo silny, szczególnie wtedy, gdy jest w pełni. W tym czasie osoby spod jego znaku nie powinny podejmować poważnych decyzji życiowych, a więc zawierać związku małżeńskiego, przystępować do egzaminów końcowych, rozpoczynać podróży o większym znaczeniu. Tylko te podróże rozpoczęte przez osoby spod znaku Księżyca, które nie przypadły na okres pełni, przynieść mogą znaczne korzyści, a nawet odmienić los na lepszy.
Księżyc ma duży wpływ także na temperament ludzi, ich wyobraźnię, oraz poczucie humoru. Podczas nowiu osoby wykazują duże ożywienie, inicjują przedsięwzięcia, tryskają humorem. Zaś w czasie ostatniej kwadry bywają ospali, trochę zniechęceni, bez polotu…

MERKURY

Osoby urodzone pod znakiem Bliźniąt, którymi rozporządza Merkury (od 21 maja do 20 czerwca) są nerwowe, ruchliwe i zmiennie do tego stopnia, iż często nie można na nich polegać.
Merkuremu oddano we władanie dzień środowy tygodnia, to też najsilniej panuje w latach, których początek przypada w środę. Urodzeni w środę ludzie, obdarzeni zostają zdolnościami do handlu i pośrednictwa oraz zawodów związanych z prawem. Bywa, że stają cię nieraz złodziejami i szalbierzami.
Astrologowie twierdzą, że Merkury jest symbolem człowieka typu umysłowego. Urodzeni pod jego wpływem potrafią dokładnie kontrolować swój umysł i sposób wypowiadania myśli. Osoby te umieją szybko myśleć, potrafią korzystnie wybrnąć z każdej sytuacji. Najczęściej są „wyrachowanymi kombinatorami, zdolnymi na zimno wszystko kalkulować. Potrafią logicznie analizować i kojarzyć związki przyczynowo-skutkowe. Zdarza się również, że są serdeczni, a nawet szczerzy.

WENUS

Wenus nazywana potocznie Gwiazdą Poranną, Jutrzenką lub Gwiazdą Wieczorną nosi nazwę starożytnej bogini piękności. Jej oddano we władanie piąty dzień tygodnia, a więc wywiera przemożny wpływ na osoby urodzone w piątek. Arbitralnie panuje nad znakami: Byka i Wagi, ma także moc oddziaływania na Ryby. Gdy nowy rok zaczyna się w piątek, cały przypisany zostaje jej siłom.
Wenus jako planeta żeńska sprzyja bardziej niewiastom niż mężczyznom. W jej latach rodzą się najładniejsze, o delikatnych rysach, gorących uczuciach, w większości blondynki. Są one piękne, mają powodzenie w miłości, są rozchwytywane w życiu towarzyskim, umieją znaleźć się w każdej życiowej sytuacji. Większość z nich odnosi duże sukcesy sercowe, a także gromadzi spore majątki i żyje luksusowo.
Mężczyźni urodzeni pod znakiem Wenus zostają głównie artystami, malarzami, muzykami, śpiewakami lub tancerzami. Tylko ci, którzy „zostali urodzeni w piątek” choć są delikatni, przy umiarkowanym stylu życia mogą żyć długo i szczęśliwie.

MARS

Mars jest planetą męską, rycerską i włada wtorkiem. Rok rozpoczynający się we wtorek jest rokiem siły, stanowczości, prób charakteru, bohaterstwa. Istnieje prawdopodobieństwo wybuchu wojen lub walk w tych latach. W przypadku gdy wojny zostają zażegnane w latach Marsowych, występują za to klęski żywiołowe.
Mars jako planeta męska nie sprzyja kobietom. Mężczyźni urodzeni pod jego znakiem są mężni, odznaczają się stałością charakteru i męstwem, zdolni są do wielkich wyrzeczeń, poświęceń, bohaterstwa, a nawet męczeństwa. Tacy ludzie są najczęściej ludźmi czynu i walki. Większość mężczyzn spod wpływu Marsa to ludzie intelektu, nauki i odwagi, dlatego śmiało wypowiadają swoje myśli. Są także nielitościwi, o gwałtownym usposobieniu, trudni w dyskusjach, nieraz chełpliwi.
W przyjaźni oraz miłości Mars rodzi gwałtowne namiętności, co często burzy dotychczasowe układy, oddala przyjaciół i zniechęca bliskich. Mężczyźni spod znaku Marsa najczęściej wchodzą w związki z kobietami urodzonymi pod znakiem Wenus. Takie związki nie zawsze bywają szczęśliwe.

SATURN

Saturn panuje w latach, które biorą swój początek w soboty, bowiem jemu ten dzień przypisano. Ma niezaprzeczalny wpływ na tych, którzy rodzą się w soboty, a zwłaszcza po południu. Planeta ta wywiera wpływ na znak Koziorożca. Określana jest jednoznacznie jako planeta zimna, wielkiego nieszczęścia, niepowodzeń w życiu i miłości, kłopotów oraz zmartwień. A osoby urodzone pod jej kuratelą są tak zimne jak sam Saturn.
Osoby spod jego znaku są słabe, chorobliwe, podatne na dolegliwości psychiczne. Bywa też, że Saturn obdarza obrane osoby przywilejami, a nawet sławą oraz majątkiem. Przeto czasem w nieszczęściu, bywa i szczęście…
Zdarza się dośyć często, że w roku Saturna wybuchają wojny, jest także wiele klęsk żywiołowych.
Często osoby spod znaku Saturna są usposobienia niestałego, gniewliwi, przewrotni, skryci, a nierzadko o powierzchowności odrażającej. Z zawodu bywają często rolnikami.

URAN

Ludzie urodzeni pod znakiem Wodnika są pod bezpośrednim wpływem planety Uran, a jej główną cechą są tendencje uzewnętrzniania myśli wolnościowych. Dlatego też Uran zwany jest planetą wolności. Często ludzi znajdujących się w sferze jego wpływów pobudza do walki o wolność, sprawiedliwość, lepsze jutro, niezależność osobistą, prawo swobodnego wypowiadania swoich myśli. Astrologowie twierdzą nawet, że w dużej mierze interpretacja praw narodów uzależniona jest od zjawisk występujących na planecie Uran.

PLUTON

Znak Skorpiona jest pod działaniem planety Pluton. W mitologii greckiej Pluton był władcą świata grobowego, podziemnego. Gdy ludzie na Ziemi błagali go, by był dla nich życzliwszy, zezwalał swej żonie Prozerpinie na wyjście z podziemia i odwiedzenie świata raz w roku. Przybycie żony Plutona zwiastowało wiosnę, budzenie się nowego życia, zwycięstwo nad śmiercią i wywoływało powszechną radość. Dlatego właśnie Pluton związany jest ściśle ze śmiercią i odrodzeniem życia.
Osoby urodzone pod znakiem Skorpiona pozostają pod dużym wpływem Plutona, który wyzwala szalony popęd płciowy, zwielokrotnia życie seksualne. Kieruje również życiem płodu.

R E K L A M A

Ta strona używa plików cookies (cisteczka). Jak wyłączyć pliki cookie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close